fbpx

Одит на уеб сайт

Вашата компания вече има сайт, който се развива и обезпечава приток на нови клиенти. Но Вие така и не можете докрай да оцените ефективността от неговото съществуване. Как да подадете нова информация в уеб сайта? Какво може да подтикне посетителите ви да извършват повече покупки? Как максимално точно да планирате по – нататъшното развитие на сайта и как да разчетете необходимия бюджет? Отговори на тези въпроси може да даде единствено една професионалната оценка на вашия уебсайт.

Уеб Дизайн България провежда професионален одит на различни уеб ресурси, а също така консултира и предлага възможни варианти за по-нататъшно развитие в мрежата.

Работата протича в няколко етапа:

  • Обсъждане и определяне на задачите пред уебсайта;
  • Детайлен анализ на работещия сайт: неговата структура, дизайн, текстова информация и ефективност на работата на програмните части;
  • Общ анализ на конкурентите и възможностите за ръст във вашия бранш;
  • Анализ на посещаемостта на сайта.

Като равносметка Вие получавате пълен отчет, който включва в себе си следните пунктове:

  • Анализ на резултатите при търсене в търсещите системи (търсачки);
  • Оценка за възможна посещаемост и прогноза според количеството обръщения от потенциални клиенти;
  • Препоръки по подобряване на структурата, дизайна, текстовата информация и програмната част за възможно по – ефективна работа на Вашия уеб сайт;
  • Оценка на стойността на препоръчаните работи.

С помощта на такъв одит на сайта Вие не просто ще получите отговори на въпроси, които Ви вълнуват. Основавайки се на нашата информация, Вие сами ще можете да подберете оптимално решение за актуализацията на уеб сайта и неговата популяризация в мрежата с цел увеличение на продажбите на Вашата компания.

Често след одит и анализ на сайт следват препоръки за SEO оптимизация на сайт.

TOP