Копирайтинг, текстове за уеб сайт. Писане на рекламни и PR текстове

Копирайтинг, текстове за уеб сайт и Писане на рекламни и PR текстове – защо може да Ви е необходимо, това като услуга?
Като цяло създаването на един уеб сайт, неговият уеб дизайн и съдържанието му – са стартовите действия за онлайн присъствие за анонсиране на един онлайн бизнес. Когато говорим за съдържание в мрежата, съответно говорим за услугите по писане на текстове, били те за сайтове, статии за блогове, за лендинг страници или пък писането на рекламни текстове или текст създаден с други цели. Всичко описано дотук професионалистите наричат дигитално съдържание и то е много важно не само за SEO оптимизацията на един сайт (ако сте чували въобще за тази специфична услуга), но и за неговото цялостно рекламиране и присъствие в мрежата. Дигиталното съдържание може да бъде генерирано от софтуер, но написаното от човека си остава много по-качествено и приемливо за страхотно напредналите алгоритми за наказание на дублициран (не уникален) кънтент на търсачки като Google! Това съдържание има задачата да взаимодейства с потребителите и да им предава или внушава определени послания. То може да бъде качено на разнообразни уеб сайтове, в социални мрежи, блогове, форуми, чат на живо, имейли или друг тип онлайн комуникация. Именно за писането на различни текстове за сайтове става дума в тази наша услуга по създаване на уеб съдържание / копирайтинг. И разбира се за писането на рекламно съдържание също.

Ето и малко повече по въпроса…

Писане на текстове, текстове за уеб сайт. Писане на рекламни и PR текстове. Какво не знаем?

Текста, също както визуалното изображение, има своята сила на посланията. Добре оптимизираният текст, обаче има повече от емоции и информативна наситеност – той има определена гъстота на ключови думи, има определен стил, подредба и най-вече насочва онлайн потребителя към тема, продукт, инструкции и прочие. По своята същност текстовете и статиите написани за мрежата – са част от така нареченият копирайтинг и услугите релирани към него. Всеки копирайтър много добре е запознат, как се подрежда един SEO оптимизиран текст, колко да е наситен с ключови думи / фрази и лонгтейлове (long tail фрази) и по какъв начин да въздейства на потребителите четящи го? Услугата за писане на материали за мрежата е доста разнообразна и комплексна. За нея е нужно висока доза професионални умения като творческо мислене, грамотно писане като граматика и лексика на езика, обща култура, владеене на езици и т.н..

Внимаваме за:

Много притежатели на онлайн сайтове пренебрегват съдържанието качено на страниците им онлайн. Това не бива да се допуска и трябва веднага некачественото и не добре оптимизирано текстово съдържание на уеб сайта да бъде анализирано и коригирано своевременно! Единствено качественото съдържание ще Ви помогне да се класирате по-добре в търсачките – понеже е полезно, грамотно написано, оформено според правилата на мрежата и ориентирано към насищане с удачен брой ключови фрази и думи. Не само насищането, но и разпределянето на ключовите понятия в даден текст е важно. Но, все пак пълненето самоцелно с текст на даден сайт само за да угоди на SEO оптимизаторът не е добра опция. Трябва да сме в унисон освен със съвременните SEO практики и тенденции, но и да да имаме добра комуникационна стратегия за достигане и информиране на потребителите, да имаме вярното PR послание в текстовете. Иначе казано добре оптимизираното текстово съдържание в мрежата трябва да дава много по-добра обратна връзка от потребителя и същевременно съответно покачва позициите на сайта ви в търсещите машини. 

Текстове за сайтове – видове интернет съдържание и спецификата му

Като цяло съдържанието в мрежата, може да бъде с рекламна насоченост от типа „продавай!“ – тогава говорим за маркетингово съдържание и писането на рекламни PR текстове. Този тип съдържание ще ви е необходимо, ако целите повишаване продажбите на бранда ви и популяризирането му в мрежата (и изграждането на онлайн репутация като естествено следствие). Това текстово съдържание спомага за повишаването на доверието към вашата фирма, към марката ви и предлаганите от вас услуги/продукти, от страна на клиентите в мрежата. Обикновено маркетинговите текстове с рекламна насоченост се публикуват на страниците на фирмения сайт или негови блогове, социални канали, форуми и прочие. Те могат да са поместени и в информационния поток на популярни информационни платформи с висок рейтинг на потребителско доверие.

Принадената / добавената стойност в съдържанието

Копирайтърите ни, могат да напишат за Вас съдържание с висока добавена стойност за потребителя. Какво е то? Тук говорим основно за материали и статии, които помагат на потребителите, комуникират с тях, вменяват и / или провокират/навеждат на покупка. Те се публикуват примерно в блог (той може да е към самият фирмен сайт или на съвсем отделен сайт) или социалните канали на фирмата / организацията – например хелп декс решения – предложени адекватни решения по даден проблем. Материал отговарящ на често задавани от потребителите на сайта ви въпроси. Инструкция за употреба и така нататък. Всеки материал с висока степен на полезност за потребителя е много важен за процеса на оптимизация и спомага за изграждането на доверие от страна на клиентите Ви към вашата фирма. Разбира се в интернет съдържанието е свободно и един сайт може да заимства текстове донякъде от друг. Тогава се налага да се ползва услугата ни по уникализиране на вече съществуващи в мрежата текстове, за да може да се класират те добре от търсачките. Накратко преразказване и насищане със собствени ключови думи на текст заимстван по смисъл и структура от трети страни.

И още …

Писане на текстове за интернет включва и писането на продуктови описания, както и наложителни преработки на цялостното съдържание качено на даден уеб сайт. Фирмите в мрежата с онлайн магазини се нуждаят от кратки SEO оптимизирани текстове, описващи техните продукти/услуги умишлено различно от конкурентите им. Колкото по-уникални са тези текстове, логично и грамотно написани, толкова класирането на сайта по този параметър е по-добро! Преработването на съдържание по сайт изцяло (като отделна/тип услуга), не се припокрива с уникализирането на текстове. То е различно от писането на статии и рекламни текстове, но цели същото по-добра информираност и провокира правилно развитие на обратна връзка с клиентите на сайта. Целта на преработката е всички текстове в сайта Ви да бъдат така направени, че много по-добре да се класират при търсене в Google например, да бъдат ефективни спрямо потребителя и да го подтикват към определен набор от действия – call to action.

Накратко копирайтинг е услугата, от която имате нужда задължително, а ние можем да Ви я предложим с най-високото възможно качество още днес!