fbpx

Разработване на фирмен стил, налагане и развитие на бранд.

Ние смятаме, че фирменият стил играе огромна роля в налагането на бранда. За това професионалната разработка на фирмен стил следва да започне с генериране на идеи, които на свой ред да очертаят основната фирмена стратегия и да отразяват най-точно и вярно Brand Personality – характер на бранда, Brand Attributes – атрибути на бранда, Brand Values – ценности на бранда, Emotional Benefits – емоционални преимущества, Rational Benefits – рационални преимущества на бранда и най-главното Brand Essence – същност на бранда. Дори да не предвиждаме важната роля в построяването на комуникацията на бранда, то фирменият стил се явява само една от съставните части на глобалната разработка на комуникациите на бранда.

Работата по създаване на фирмен стил се базира на маркетингови и креативни стратегии, до колкото именно на тези етапи се формират свойствата, образа и легендата на бранда и т.н., без които е невъзможно създаването на фирмения стил.

За да работи фирмения стил ефективно, да бъде разбираем и позитивно възприеман от целевата аудитория, ние подхождаме към него системно, т.е. на етап, когато е изработено комуникационното решение, отделът по маркетинг и стратегическо планиране заедно с креативния отдел на дизайн студиото подробно се разбират за всички компоненти на бъдещия бранд.

Мисията на дизайн студиото Уеб Дизайн България се заключава в създаването на уникално, креативно, графично решение, което позволява на фирмения стил да се превърне в своеобразен конструктор на всички визуални и комуникационни носители от визитки до видео.

Голямо значение при разработката на фирмения стил има Color Code – система за кодиране на цветовете, която се определя в зависимост от задачите. На цвета безусловно влияят категорията на продукта, символиката, психологическите фактори при възприемане на цвета, отличаване по цвят от конкуренцията и много други.

В някои случаи формирането на цветовото възприятие на целевата аудитория може да бъде променено, но при едно условие – наличие на голям рекламен бюджет за доста години напред или сложно маркетингово проучване съвместно с помощта на дизайн предложение, последвани от тестване на целевата аудитория.

Фирмерна символика и уеб дизайн и лого дизайн

Логото на бранда – това е силен запомнящ се образ, емоция, памет, главен елемент, точно въздействащ на подсъзнателно ниво на потребителите. Мисията на символа (логото) е коректно и образно да пренесе до целевата аудитория същността на позиционирането на бранда и да построи грамотна комуникация между бранда и потребителите.

Логото може да се явява не само изписване с шрифт на наименованието, но и да е в съчетание със стилови и смислови елементи.

Стилизацията на шрифта на логото позволява да се отразят свойствата на продукта или компанията, например: елегантен шрифт – грациозност, дебел шрифт – основателност, геометричен шрифт – анимационност и т. н.

Силният образ – това е впечатлението, което се създава у зрителя, това е дългосрочната визуална памет и лоялност – това е частта на нематериалните ценности у бранда, именно тази част, която влияе на окончателната стойност на бранда.

Уеб дизайнът – уеб сайтът е също важна част от успешното брандиране.

Уеб Дизайн България се занимава с професионалната изработка на следните елементи от корпоративния стил:

  • Лого
  • Текстов знак
  • Фирмени цветове и шрифтове
  • Визитна картичка
  • Фирмена бланка
  • Папка
  • Плакат
  • Дипляна
  • Флаер
  • уеб дизайн – графичен дизайн при изработка на сайт

Можете ни се доверите от самото начало за налагане на бранд, развитие, изграждане на цялостно доверие в бранда. Изработка на фирмен стил, налагане на бранд, развитие, изграждане на доверие.

TOP