Сайтът като атрибут на фирмения стил и рекламен инструмент

Тази статия ще е интересна за начинаещите уеб дизайнери, които планират или вече се опитват да продават своите знания в областите на създаването на уеб присъствия. В тази статия вие ще разберете, че за да създадете добър комерсиален сайт не са достатъчни знания за част от графичните редактори и основата на кодирането, вие ще се се обедите колко сложна е областта, в която се опитвате да станете специалист.

Всичко, което се създава следва да бъде подчинено на дадена цел, иначе извършването на дейността няма смисъл и по-скоро крайния резултат ще бъде неудовлетворителен. Естествено е, че това се отнася за изработката на сайтове и уеб проекти.
Дайте да се опитаме да погледнем на сайта от повече гледни точки, нека да се опитаме какво следва да знаем, за да създадем, качествен комерсиален ресурс. За това ще разгледаме сайта като атрибут на фирмения стил и рекламен инструмент.
Сайтът, като атрибут на фирмения стил

За да погледнем на сайта от тази гледна точка, ние трябва от начало да разберем, какво е това фирмен стил и има ли почва у нас. И така, фирменият стил – в най – общи линии това е лицето на компанията, това са атрибутите, които я отличават и отделят сред много други фирми, компании, корпорации.

Какво влиза във фирмения стил: лого (названието на фирмата изпълнено по определени изисквания), някаква цветова гама (определено съчетание на светове), слоуган и някакво определено разположение на самите елементи на фирмения стил .
Къде се използват всички тези съставляващи на фирмения стил – на няколко носители: визитки, бланки, флаери, плакати, билборди, в телевизионна реклама и разбира се на сайтовете. Сайтът на компанията винаги е длъжен да съответства / да прилича на другите носители на фирмения стил, на него обезателно трябва да се съхранят цветовата гама, логотип, и т.н. , за да може след като посетител се озове на сайта на компанията, да се усети че е попаднал в позната обстановка.

Т.е. При разработването на сайта на която и да е компания ние сме длъжни да отчитаме, че компанията вече има наложен фирмен стил, към който следва да се придържаме.

Сайтът, като рекламен инструмент (уеб дизайнът и рекламата).

Вие, навярно, разбирате, че лицето на компанията (фирменият стил) се разработва не просто така, а така, че да е възможно позиционирането на компанията на пазара посредством провеждането на различни рекламни компании , посредством предаване на информация до потенциалния потребител. От това следва, че сайтът, като носител на информация също играе немаловажна роля в налагането на компанията и привличането на потенциални клиенти (потребители).

За разлика от другите носители, сайта по-сложно се ползва в качеството си на рекламен инструмент. Разработчиците обичайно сравняват сайта с брошура: тя трябва да се изработи така, че още преди да я погледне човек, да желае вече да се запознае по – подробно с изложната информация и да не може да се откъсне от брошурата. Т.е. Информацията в брошурата трябва да бъде изложена така, че да заинтересува потенциалния потребител. Но следва да се отбележи, че не е достатъчно само да произведеш брошурата, но и да я разпространиш, за да стигне в ръката на потенциалния потребител, след което да го накараме да не я захвърли веднага.

И така, какъв следва да бъде сайта, за да заинтригува и да привлича потенциалния потребител към услугите и продуктите на фирмата . Като първо, външния вид на сайта трябва да е презентиращ, да внушава доверие, приятен, разполагащ към прочитане (при наличие на сайта на писмена информация) или преглеждане (презентация, флаш анимации). Като второ, сайта не трябва да е сух, има се в предвид: ако разполагате на сайта само информация за фирмата, контактна информация и кратка ценова информация, то ползата от такъв сайт не ще е голяма. Както споменахме по аналогия брошурата: информацията трябва да бъде интересна, т.е. развлекателна и ограмотяваща.

Да допуснем, че създавате сайт предлагащ екскурзии до Санкт Петербург и неговите забележителности. Не е достатъчно просто да въведем списък с екскурзиите, времето на провеждане и тяхната цена. Трябва да добавим и интересни разкази за екскурзиите, факти и случки. Разбира се, информацията следва да е съпроводена с интересни илюстрации, както например към информацията за дадена забележителност не пречи да се приложат малко фотографии. И все още това не са ходове, които помагат сайта да стане интересен .

Това, което сам по себе си ще представлява сайта целево е най-главния етап от разработката на сайта. За това ние в началото, в процеса на разговор с поръчителя изясняваме Сайтът като атрибут на фирмения стил и рекламен инструментцелите и стратегиите в поведението на неговата компания. Събираме информация за сайтовете на конкурентните компании ( какво представляват те, как се позиционират, следва да анализираме плюсовете и минусите ). След това следва всичко да се отчете при разработката на нашия сайт, като вече знаем какво искаме да добием като резултат. Този процес се нарича маркетингово изследване . Разбира се, доволно много е изписано по този въпрос, но правенето си остава доволно сложно и трудоемко и се изискват поне елементарни познания по реклама и маркетинг.

Сайтът е механизъм, който е длъжен да работи, за да работи механизма от начало трябва правилно да бъде проектиран, да е определено какво именно следва да представлява и нужен ли е такъв механизъм въобще.
Само след това вече, може да се пристъпи към разработката на самия механизъм, към изготвяне на детайлите и изграждането му.

Като положителен пример тук може да се отбележи примера с една промишлена компания, която години назад никой не е познавал, докато не се появила в интернет средата. Но сами разбирате това не се постига с обикновен сайт. Бил е създаден портал в областта на дейност на тази компания. В портала били събрани множество справочни материали за дадения вид промишленост, материалите били написани на прост и интересен език, за да е понятно всичко и за непросветените в техническите тънкости потребители. Била създадена голяма справочна информация за съществуващи компании в дадената област от промишлеността, с подробно описание, адрес, каталози с продукция, ценоразписи. Бил създаден и форум, където потребителите да обменят информация и да разполагат своите обяви. Такъв портал, за дадената област от промишлеността до тогава не съществувал и той станал много популярен и посещаван. А едновременно с това станала известна и компанията организирала този портал.

Извод

Какво следва да запомним от тази статия – изработката на търговски / корпоративен сайт е достатъчно сложен процес и към него следва да се подходи сериозно. Поръчителят влага в изработката на сайта пари и средства, той следва в замяна да получи работещ механизъм, който постига в дълбочина поставените пред него цели и задачи

За да са поставени правилно задачите и целите, следва предварително да е проведено маркетингово изследване, за да се разбере и реши: какво, защо и как.
Подхода да се изработва сайт без замисляне върви само при любителските сайтове (лични страници), при създаването на които, могат да не се взимат в предвид дори основополагащи правила, но когато става дума за корпоративен сайт, това е чиста загуба на средства.

Още веднъж следва да повторим, че тази статия е повърхностна и обзорна и Вие следва да разберете, че чрез нея само се открива едно непознато пространство, което следва да се изучава самостоятелно посредством сериозна литература, курсове или под ръководството на професионалисти като тези на Уеб дизайн България.