Програми ползвани за уеб дизайн

За изработка на професионални уеб сайтове (в уеб дизайн студията) се налага ползването на няколко професионални програми:

Програма за обработка на растерни графики – една от важните програми, която следва да се усвои. Тя ще Ви помогне при сканиране на фотографии и корекцията им.

С помощта на тази програма Вие можете да създавате невъобразими ефекти, които виждате в Интернет, в рекламите и др. тези програми се ползват най – вече за:

 • Сканиране на фотографии
 • Корекция на сканирани фотографии, е това число тонова и цветова корекция, корекция на контраст
 • Ретуширане на фотографиите
 • Разбиране на различните формати за графични файлове
 • Грамотно използване на филтри
 • Работа със слове

Конкретни програми за целта са следните:

 • Adobe PhotoShop – тази програма се явява лидер в областа на графичните програми от този род, но тя има сериозни изисквания към ресурсите на Вашия компютър .
 • Paint Shop Pro – най-добрата според специалистите shareware-програма, която също, поддържа филтри от Adobe PhotoShop и много бързо работи с обемни (>20M) фотографии. Може да импортира и експортира изображения в 40-50 разлини формати.

Програма за обработка на векторни графики
Позволява създаването от нулата или чрез ползване на клипарт на различни лога, бутони, ефектни надписи и т.н. неща. Принципите на векторните редактори силно се отличават от растерните, изучаването им следва да става отделно от растерните. Следва да се добият следните навици при работата с програмите за векторна графика:

 • Умение за работа с графични обекти (групиране, получаване на нестандартни обекти);
 • Умение за работа с криви, с криви и възли на криви;
 • Разбиране на цветовите модели (RGB, CMYK, HSB);
 • Работа с текстове – умение да го разполагаме на произволна крива;
 • Грамотно използване на градиенти и пълнежи (включително фрактални);
 • Грамотно използване на ефекти

Типични представители на дадения клас се явяват Corel DRAW и Adobe Illustrator – те се явяват лидери в областта си и разполагат с най – последните достижения в областта на векторната графика. В противовес на тежестта им може да бъде препоръчана симпатичната и бърза програма Xara.

Програми за разглеждане на уеб сайтове препоръчани от Уеб Дизайн България

или браузери – в днешно време има 4 основни браузери – Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome.
За контрола на изгледа на Вашата страница следва да ползвате тях. За това страниците на сайтовете следва да се проверяват как изглеждат и на малко по-старите версии на тези програми. Добрите сайтове следва да изглеждат еднакво във всички браузери и версии на браузери.

Прост текстов редактор
ползва се за ръчно редактиране и добавяне на HTML код в страниците на сайта. Такива са стандартния Notepad на Windows или пък Notepad ++.

Визуални редактори
позволяват бързо да се разработват несложни уеб страници и да се коригират вече направени, но с тях следва да се внимава, тъй като при работа с тях често страницата не изглежда добре под различни браузери.

Такива програми са „Microsoft Front Page“ и „Coffee cup HTM editor“ и доста други. Ползвайте, тази която Ви допада. Понякога ще Ви се налага ръчно да влагате код и да редактирате кода.

Текстов редактор
с възможност за проверка на правопис – много полезен за набор на текст и поправка на грешки на текст. Как пример – обичайния Microsoft Word и алтернативи като Open Office, Star Office, Neo office.

Програми за разпознаване на текст – след сканиране на текст тезипрограми разпознават текста и го прехвърлят в текстообработващата ни програма. Такива са CuneiForm и FineReader.

Няколко специални програми – тези програми позволяват изпълнението на някои ефекти и се справят с такива задачи, които с други способи са трудноизпълними или са неизпълними въобще. Ето някои от тях:

 • Ulead GIF Animator – програма, позволяваща ъздаването на анимирани GIF – ове. Обезпечава пълен контрол на изходните файлове и позволява оптимизация на изходния файл.
 • Adobe Flash – практически стандарт за използване в уеб на векторни изображения. Притежава собствена среда за разработка и позволява създаването на впечатляващи векторни анимации.
 • Програми за обработка на звука – Пример – CoolEdit.
 • Програми за обработка на видео – Пример – Adobe Premiere