Как да изработим привлекателен уеб сайт?

И така, Вие искате да създадете полезен, красив и удобен сайт. Какво е нужно за това? Какви фактори влияят на популярността на уеб сайта? С какво е най – добре да се започне при изработката на собствен сайт ? И какви грешки могат да се допуснат по този път?

Ще се опитаме да отделим основните причини, които, по наше мнение, влияят на популярността на сайта:

  • Съдържание или контент – явява се една от най-важните съставки. Ако на сайта няма полезна информация, способна да заинтригува определен кръг хора, то може да възникне въпрос за необходимостта от съществуването на такъв сайт. Споменете си , колко много полезни страници сте видели в последно време в сравнение с общите количества Ваши посещения като цяло.
  • Дизайнът (web design) – втората по важност съставляваща на хубавия сайт. От дизайнера зависи, колко привлекателни ще бъдат страниците, т.е. В крайна сметка, колко хора допълнително ще поискат да дойдат и да разгледат сайта Ви. След това ако много Ви допадне дизайна на сайта, то Вие навярно ще разкажете за него на свои приятели. Не забравяйте, че Ви приемат по дрехите.
  • За да създадете хубав сайт, не е обезателно даже да използвате графика. Има полезни сайтове с минимум графика (или даже без една) и много безполезни, зарити с мегабайти картинки. За сайта, между другото и за други дизайнерски проекти, много важен се явява стила на уеб сайта, придаващ му собствен стил .
  • Скорост на зареждане на Вашата страница – НИТО ЕДИН НОРМАЛЕН ЧОВЕК НЯМА ДА ЧАКА ЗАРЕЖДАНЕТО НА ВАШАТА СТРАНИЦА С ЧАСОВЕ. От тук следва извода – страниците трябва да се оптимизират за получаване на минимален размер (разбира се в предела на разумното).
  • Оптимизацията на сайта за търсачки и популяризацията на сайта не е само регистрация на сайта Ви във всички търсещи системи в света, но и ползване на средства като публикуване на информация в средствата за масова информация (URL във вестник), а така също разполагане на сайта Ви на визитки, реклами, във вестникарски статии и т.н. Освен това на уеб сайта обезателно трябва да има упоменат мейл и телефонен номер за връзка с Вас.
  • Ясна и логическа структура на разполагането на информацията на Вашия сайт – нищо не досажда повече от това при търсене на нужната информация, както лошо структуриран сайт.
  • Сайтът следва да няма граматически и стилистични грешки – под тази точка визираме голямото количество грешки на новопоявяващите се уеб сайтове. Просто ползването на автоматичните проверки в текстообработващите програми и поне една финална проверка от човек преди разполагане на сайта на сървър е задължителна.