Защо поддръжка, след като ще имаме административна секция?

Основно предимство на услугите по уеб поддръжка е това, че екипът (уеб дизайн експерите), който е направил дизайна на сайта и системата за администрация, поема грижата и за актуализацията на неговото съдържание. Така се намалява рискът от „разпростирането“ на разностилие при оформлението на страниците на уеб сайта. Снимковият материал е винаги оптимизиран като големина (както физическа, така и файлова големина) и „стои“ добре на сайта. Подобен проблем с големите и тромави таблици също се разрешава.

Разрешава се и проблема с ангажираността на служител, който би трябвало да се занимава с уеб сайта на фирмата. Въпрос на калкулация. Ако сайтът е голям, спестявате от създаването на работно място на конкретен служител да се грижи за него, както и от месечната му заплата.

Има ли възможност сами да актуализираме сайта си?

Да, това е напълно възможно. При наличието на оптимална и гъвкава система за администрация поддръжката на сайта от неспециалист е напълно възможна. Ползване на услугите на Уеб Дизайн България по поддръжка на уеб сайт от нас не Ви ограничава в достъпа до администрацията му.

Само актуализация на съдържание и обработка на изображения ли се включва в поддръжката?

По принцип не, това би следвало да е само част от понятието поддръжка на уеб сайт.

Би следвало тук да добавим:

  • разчитане на посещаемостта на сайта от специалист
  • добавяне на нова софтуерна функционалност
  • добавяне на нови софтуерни модули
  • изработване и имплементиране на нови банери
  • работа с текстовете и одит на текстовете на сайта
  • оптимизация на сайта за търсещи машини

Всичко това също би могло да се оформи в един по сериозен месечен абонамент по поддръжка на уеб сайт ако клиентът пожелае.

Колко струва поддръжката на сайта?

Поддръжката се оформя като условия в договор за месечен абонамент и е изцяло зависима от количеството извършваната работа. Заплащането е на базата на брой извършвани през месеца промени по актуализация и други мероприятия описани подробно по-горе.