Динамичен и статичен уеб сайт. Важно е да знаете разликите, предимствата и недостатъците.

В основата си уеб сайтовете се делят на два вида – динамични и статични. Кой от двата типа сайт да се използва се определя от нуждите на клиента – препоръките на Уеб Дизайн България.

Статичният сайт е своеобразна съвкупност от отделни уеб страници, които могат да се променят във времето само от уеб специалист. Страниците на сайта са изградени с HTML (Hyper Text Markup Language) и CSS (Cascading Style Sheets). Може да е добавена и JAVA или Java Script технология.

Статичните сайтове са подходящи за информационни и промоционални сайтове от тип визитка . Ползването на статичен сайт е оправдано при сайт с малко количество страници. При повече на брой страници динамичния сайт излиза далеч по евтин за поддръжка за притежателя му от статичния. Това е по-добрия в дългосрочен план вариант на правене на уеб дизайн за краен клиент.

Динамичните сайтове са по – разпространените в нашето съвремие. Те работят с бази данни (MySql) и имат административен интерфейс за поддръжка на съдържанието (текстове, таблици, снимков материал). При тях не се налага дублицирането на безброй HTML страници, защото софтуерът на динамичните сайтове може да генерира страниците по шаблон. Динамичните сайтове се създават така, че един или група администратори да могат да променят съдържанието им. Не са изискуеми никакви познания по HTML, JavaScript и CSS. В динамичните сайтове могат да се вградят редица модули:

Модул “Новини”

 • публикуване на новини (от администратор)
 • изтриване нa новини (от администратор)
 • категоризиране на новини (от администратор)

Модул “Галерия”

 • публикуване на изображение(от администратор)
 • изтриване нa изображение (от администратор)
 • категоризиране на изображенията (от администратор)

Модул “Портфолио”

 • публикуване на позиция в портфолио (от администратор)
 • изтриване нa позиция (от администратор)
 • категоризиране на позиция (от администратор)

Модул “Често задавани въпроси“

 • Задаване на въпроси от потребители
 • Отговаряне на въпросите от администратор
 • Публикуване на въпрос/отговор в публичната част на сайта

Модул „Обратна връзка“

 • Публикуване на мнения на потребители
 • 0добряване от администратор
 • Публикуване от администратор

Модул „Работа/позиции за работа“

 • публикуване на позиции (от администратор)
 • изтриване нa позиции (от администратор)
 • категоризиране на позиции (от администратор)
 • търсене в позициите
 • кандидатстване за дадена позиция с формуляр за целта

Модул „Нюзлетър“ / „Абонамент за новини“

 • Абониране за услугата от крайни потребителите
 • Изпращане на писма към абониралите се от администратор
 • Категоризиране на потребителите по таргет групи

Онлайн редактор за управление/оформяне на съдържанието в страниците на сайта.

Модул електронен каталог с артикули – сървърен програмен продукт

 • категоризация на артикулите по групи
 • публикуване на снимки (от администратори)
 • изтриване на снимки (от администратори)
 • публикуване на текстове (oт администратори
 • изтриване на текстове (от администратори)
 • редакция на текстове (от администратори)
 • публикуване на документи (PDF, DOC) (от администратори)
 • изтриване на документи (PDF, DOC) (от администратори)

Модул видеогалерия

 • публикуване на клипове (от администратор)
 • изтриване нa клипове (от администратор)Спомага качването на кратки (<8MB) видео файлове. Визуализация с видео плеър.

В крайна сметка излиза, че динамичните сайтове са подходящи за създаване на онлайн магазини , онлайн каталози, портални сайтове , електронни списания и вестници, докато статичните са най-доброто решение за информационен, презентационен, сайт визитка и личен сайт.

ДРУГИЯТ ВАЖЕН ИЗВОД Е, ЧЕ ПОДДРЪЖКАТА НА ЕДИН ДИНАМИЧЕН САЙТ ОТКЪМ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО Е В ПЪТИ ПО-ЕВТИНА ОТ ТАЗИ НА СТАТИЧНИЯ САЙТ.