Превод на уеб сайт

Едно от основните предимства на вашия уеб сайт е, че може да представлява фирмата ви и вашите продукти в различни държави и пазари едновременно. Това, което трябва да направите, е да преведете сайта на съответния език, който се говори от таргетираната от вас целева група.

Преводът, освен качествен, трябва да бъде и пълен – както на видимото съдържание, така и на това, което се чете от претърсващите роботи на търсачките като Google, Yahoo, MSN. За да бъде преведено цялото съдържание, е необходима намесата на специалист (каквито има в Уеб Дизайн България). Оригиналният текст първо се извлича и предоставя на преводача във вид, удобен за превод. Преведеният текст се вкарва в структурата на сайта като се създават необходимите страници. За да бъдат достъпни тези страници се създава необходимата навигация – допълнително меню за смяна на езика на всяка отделна страница.

Статичните сайтове, които са написани в .html, могат да бъдат директно превеждани със специални програми, които отделят форматиращите тагове от текста и показват на преводача само текста. А за превод на динамични сайтове е необходим специален интерфейс с достъп до базата с данни. Ние ще вградим такъв във вашия сайт, който да е съобразен изцяло със структурата му.

Предлагаме ви и преработка на статичен и динамичен уебсайт. Това ще улесни добавянето на допълнителни езици и самото управление на сайта.

За тези от вас, които имат готов превод, преди да го вградим, ви предлагаме коректура на текста. Коректурата е процес на преглеждане на текста за допуснати грешки при набор, както и изглаждане на някои пасажи с цел по – добра четимост. Ако желаете, можем да извършим и редактиране на превода, т. е. да проверим използваната терминология и поправим текста, където е необходимо.

Качеството на една SEO оптимизация на сайт до голяма степен зависи от доброто качество на преводите, а от там и цялостната изработка на сайт / уеб дизайн.