Интернет реклама. Adwords реклама.

Интернет реклама (пример за такава е AdWords, Facebook Ads, Easy Ads, E-Target и т.н.) реклама и популяризирането на сайт – една услуга, която направи ли се добре печели не само бизнеса, но и срещата на клиента с него е печеливша и удовлетворяваща. Печели изграждането на бранда, започваме да добиваме последователи и верни фенове. Днес средствата за така наречената дигитална реклама са безброй и тяхната успешна реализация трябва да е плод на една дългосрочна и обмислена добре маркетингова стратегия – смесица от онлайн реклама, оптимизация за търсачки и добра кореспонденция с офлайн, Радио и TV рекламата.

Предлагаме Ви и съсредоточаваме вниманието Ви в/у методите за реклама в интернет. Тип такава реклама е AdWords, която част от услугите на Google за популяризирането на сайта ви онлайн. Следват и други премиум / premium, PPC и PPA рекламмни формати, афилиейт маркетинг стратегии, инфлуенс маркетинг и още много.

Как всъщност се правят онлайн рекламните кампании? Кой или кои са най-популярните канали за реклама в мрежата? Има ли дигиталният маркетинг отрицателни страни освен положителни и какви са те? Вижте в следващите редове…

Интернет реклама. AdWords реклама и популяризирането на сайт – ВАЖНИТЕ ПОДРОБНОСТИ!

Таргетинг рекламните кампании целят да се достигне до колкото се може повече хора от даден сегмент или ниша. Няма, как да се заблуждаваме днес, че само с наличието на уеб сайт за бизнеса ни, ще постигнем небивали успехи – ако не включим в действие и целенасочен маркетингов интернет план. Колкото повече рекламирате в мрежата и използвате за това популярни канали, като този на Гугъл, толкова повече потребители ще научат за вас, бизнеса ви и сайта! А, това е целта ви нали?

Голямото „НО“

Ако доверите интернет рекламата си на непрофесионални кадри или се опитвате сами да си я правите – можете да стигнете до отрицателни резултати, понеже не насочвате рекламите си към правилната аудитория. Това пък от своя страна дава сигнал на търсачките, че потребителите не се интересуват от сайта ви и бързо го напускат – следователно той не е полезен и се класира лошо – налице е така нареченото лошо потребителско преживяване !!! Рекламата в интернет не е толкова лесна и моментална, колкото си мислите. При това не бързайте да свивате бюджетите си за нея в реакция „опарен“ – всяка реклама изисква адекватна инвестиция, за да се постигнат добри резултати, иска и анализи и постоянство, и мониторинг, и корекции, и тестове. Повишаването на онлайн продажбите или популярността на даден бранд зависят главно от точно 5 неща:

  • Цел на рекламните кампании;
  • Анализиране на методите и средствата, с които биха могли да се постигнат целите;
  • Планиране на интернет рекламата за различните онлайн канали;
  • Изпълнение на всяка една рекламна кампания почти по план;
  • Измерване на резултатите от интернет рекламирането в различни канали на мрежата;
  • Постоянна своевременна, корективна оптимизация;

Как можем да Ви помогнем?:

Ние, като специалисти в областта на Интернет реклама и в частност AdWords реклама ще Ви предложим помощ при определяне целите на вашите рекламни кампании. За да се определят най-ясно и точно целите на една реклама – първоначално трябва да сте наясно, какво искате да подобрите в онлайн присъствието си и как е възможно да стане това, как ще комуникирате с клиентите и как ще получавате обратна връзка? Когато определяте целите на интернет рекламата си е нужно да се анализират вида и привичките на вашата аудитория, нишата на бизнеса ви, поставените цели за развитие и наличните за момента активи на онлайн бизнеса ви (блогове, сайтове, профили в социални мрежи, платени публикации за AdWords или Facebook Ads и други). Внимателният анализ на вашите потенциални купувачи ще изведе рекламата ви обърната към тях на „по-верни, точни тонове“ и така тя ще бъде полезна и ефективна за повишаването на продажбите ви!

Обещаваме:

Нашите специалисти ще ви помогнат да планирате маркетинговата си онлайн стратегия. Те ще ви отговорят на въпросите: Как вашите цели ще се превърнат в действия?; Кои онлайн канали са най-удачни за вашата интернет реклама?; Какви са основните приоритети на дигиталните ви кампании и какви са вашите цели в кратки срокове и в дългосрочен план? Планирането на интернет рекламиране може да се направи в дългосрочен план, за година, за седмица или месец. Самото изпълнение на стратегиите ви за експанзия в мрежата идва едва след планирането. За да бъде ефективно осъществена и следена компилацията от ваши рекламни формати / носители – нужно е екип от специалисти да извърши всичко професионално. факт е – задачите на кампаниите са ежедневни и много различни. Затова и сами трудно ще се справите. Когато една AdWords реклама или реклама в интернет започне тя не е константа. Може да се проследи в движение, дали рекламата в даден интернет канал работи? Дали целите и аудиторията са правилно определени или се изисква промяна, нанасят се корекции, правят се тестове?

Опитът е безценен – в хода на рекламите ви онлайн, ще установите новите възможности, които мрежата ви предоставя!

В крайна сметка:

Нито една интернет кампания рекламираща бизнес, сайт, продукти, услуги или личност/-и не е ефективна, ако не се проследят резултатите от нейното действие до момента на приключването й. Измерването на рекламата може да стане в началото, средата или края й. То се прави по ключови показатели за успешност и важната част е поставените цели да съвпадат с ключовите измерватели за успех, за да кажем донякъде, че рекламата е била успешна. За да онагледим с пример казаното дотук може да се съсредоточим върху така популярните AdWords рекламни кампании. Ако сте си поставили за цел да отведете повече потребители на сайта си, чрез тях – то измервате този ключов показател. Няма нужда да измервате колко дълго остава потребителя на сайта ви! Но, ако сте си поставили за цел да отведете потребители и да ги задържите – тогава е нужно да измервате и двата показателя. Това е елементарно сравнение и всъщност работата по добиването на правилната интернет популярност, а оттам и печалби, е доста по-обемна. Интернет рекламирането постоянно се оптимизира според целите и потребителите.

Затова доверете се на нас професионалистите и популяризирайте бизнеса си с правилната Интернет реклама ( AdWords реклама, Facebook реклама и др.)!