Уеб дизайн – какво е web design?

Уеб дизайн, Web design – изработка на сайт.

Какво е това уеб дизайн?

Терминът уеб дизайн се разбира от повечето хора по различен начин, тъй като самата услуга е многокомпонентната и включва в себе си няколко важни аспекта, които ще разгледаме сега.

  • Съдържание. Тук се включват формата и организацията на съдържанието на уеб сайта. Възможен е известен диапазон от това как е написан текста, до това как той е организиран, представен и структуриран с помощта на технологии като HTML, CSS, XHTML, DHTML, AJAH, JASON и т. н.

  • Външен вид. Това се отнася към организирането на екранното пространство на уеб сайта или казано с думи прости, това е визията на сайта. Външният вид на сайта се прави най-често с помощта на гореспоменатите технологични инструменти, като добавим и флаш / Flash и може да включва графични елементи, изпълняващи функция на украшение или навигация. Визуалната страна на сайта – това е най – очевидния аспект на уеб дизайн изкуството, но не единствената и не най-важната страна на дисциплината.

  • Технология. Възможно е ползването на разнообразни базови уеб технологии като HTML, CSS, XHTML, DHTML, AJAH, JASON, и други. Под технологии в този контекст често се разбират различни интерактивни елементи създадени с използването на различни програмни методи. Това могат да бъдат елементи в диапазона на езици, работещи от страна на клиента, по подобие на JavaScript, до сървърни приложения като Java-сървлети. Програмирането на сайтовете на PHP / MySQL и ASP / SQL също следва да бъдат отбелязани.

  • Време за зареждане. Скоростта и безпроблемното на зареждане на сайта в Internet мрежата или стабилността на работа на части от сайта през вътрешната корпоративна мрежа е свързано с доста сериозни програмни и хардуерни инвестиции. За по-малките сайтове това е обвързано с откриването на подходящ хостинг партньор или разполагането на сайта добър и надежден уеб сървър .

  • Предназначение. Причината, поради която уеб сайтът изобщо съществува се явява най-важната страна на web design – а. Този елемент следва да се отчита при вземането на различни решения, засягащи и цялостната дейност на компанията. Има компании, за които уеб сайтът е основен източник на печалби –от което следва, че те при всяка промяна на своята дейност (продуктова гама и услуги), трябва да визуализират това на уеб сайта си с подходящи / адекватни визуални и технологични инструменти .