Какво е уеб дизайн дефинитивно?

Уеб дизайн – това е графичен дизайн, пренесен в интерактивна среда. Той по своята същност е близък до полиграфията. Но! Независимо от това, че като стил напомнят един на друг технологията на създаване е коренно различна. Това е понятно, така се отличават със своята специфика всички области в дизайна.