ИЗРАБОТКА НА САЙТ – КАК ДА СТАНЕ УСПЕШНО?

Ние сме посещавали множество сайтове – едни носят полза за своите притежатели, други се явяват тежест и ежегодно се преработват. И двата сайта са еднакви на пръв поглед, но е възможно да развиват различно КПД. И така, в какво се крие тайната на успешния проект? Ние намерихме рецептата!

  1. Определяне на ролята на сайта в работата на компанията. Привличане на клиенти, формиране на образ на компанията, информационна поддръжка – кое за Вас е най-важно? Възможно е да си поставите по принцип и други задачи. Като цяло ние сме се справяли с много успешни проекти при различни цели, поставяни ни от поръчителите. Натрупаният опит ни позволява да определим, какви материали, услуги и мероприятия са необходими за решение на именно Вашите задачи.
  2. Добра идея. Идеята позволява да се засили решението на задачите и сайтът да изпъкне сред другите. Всеки проект е по своему уникален – в мозъчния щурм участват всички ключови сътрудници на студиото.
    Ще бъде обмислено всичко – графично оформление, представяне на материалите, структура и услуги на сайта. Вашето активно участие ще ни помогне да направим сайта максимално оригинален.
  3. Качествено изпълнение. Качеството на изпълнение на работа се явява за нас приоритетна задача. Качеството се контролира на всички етапи – графично оформление / уеб дизайн, оформление на текстове и графични материали, програмното обезпечение и удобството за ползване на сайта.