Интернет реклама. Adwords реклама.

За разлика от SEO оптимизацията на сайт, където е необходимо да се работи здраво с месеци, за да се достигнат желаните резултати, при интернет рекламата резултатите могат да се постигнат почти мигновено. В Уеб Дизайн България имаме специалисти с десетилетия опит вече в интернет рекламата.

Сред въпросите, които най-много вълнуват нашите клиенти е: “Каква интернет реклама е най-ефективна за моя сайт”?

Да започнем оттам, че почти във всички случаи интернет рекламата е необходима за привличане на по-голям брой потенциални клиенти.

Ако такъв е и вашият случай, то тогава ще ви кажем, че най-ефективният способ за реклама се явява рекламата в търсещи системи.

Този метод се основава на показването на рекламни блокове в основните търсещи машини на въпрос, който вашите потенциални клиенти са отправили.

Какви са преимуществата в рекламата в търсещи системи?

Това е възможно най-ефективния способ за рекламиране на уебсайт по отношение цена/количество привлечени клиенти.

  • Практически 100% попадане в целевата аудитория, тъй като клиентите сами търсят информацията.

  • Най-висок отклик, тъй като рекламата се показва в момента на възникване на потребност у потребителя (за добрите конверсии важен е и добрия уеб дизайн).

Как се заплаща реклама в търсещи системи?

Има два способа за заплащане на такава реклама:

  • Заплащане за показване на рекламен текст;

  • Заплащане за клик (т.е. преход към уеб сайт) към рекламно обявление.

Като цяло най – активно развиващият се метод за реклама в търсещите системи се явява рекламата на сайт, при която се заплаща за преход към самия сайт (Pay per click). Казано по друг начин, това означава рекламиращия предварително да определи колко е готов да заплати за един целеви посетител, привлечен чрез такава реклама. Това на свой ред се определя от това, колко посетители на уеб сайта са станали клиенти и какъв доход носи всеки такъв клиент.

Какви други видове интернет реклама съществуват?

Съществуват много видове .

Доста ефективно е и ползването на индиректни методи за интернет реклама. Такива са например участия във форуми и дискусионни групи, създаване на собствен нюзлейтър, развиване на новинарска секция в сайта, конкурси, игри и много други.

Как се предвижда ефективността на интернет рекламата на уеб сайта?

Най-големият проблем при планиране на бюджета се явява предвиждането на ефективността от интернет рекламата. Всичко би било просто, ако беше възможно еднозначно да се оцени колко посетители на уебсайта ще се превърнат от интернет потребители в купувачи и какъв доход тези купувачи ще донесат на сайта. Разбира се, без ползването на специални методи, които предварително да определят ползите от онлайн рекламата, това няма как да се случи.

В недалечното минало най-използваният способ за анализ е бил да се питат потребителите откъде са научили за уеб сайта, но реално да се направи това е практически невъзможно по три основни причини:

  • Като правило, мениджърът забравя да попита за това, а ако разговора потръгне веднага към конкретна покупка – забравя въобще да зададе въпроса.

  • Често звънящият в компанията не може да си спомни от къде е разбрал за нея – дали от печатна реклама, дали от интернет, дали колеги са му казали.

  • Потребителите могат да узнаят за сайта от множество различни източници: от банер в някой портал, от коментар във форум, от познати, а може в крайна сметка са намерили сайта с търсачката.

Все пак има способи да се узнае това количество почти точно, така че да е напълно възможно да се определи рекламен бюджет.

Това се прави с помощта на специални програми за намаление и отстъпки. За целта на уеб сайта се публикува информация за това, че купувач идващ от сайта получава отстъпка. Отстъпката трябва да бъде от една страна не много голяма, за да не бъде определяща при извършването на покупката, а от друга страна достатъчна, за да привлече клиент.

Понякога този способ се допълва и от други специални методи. Например, потенциалният клиент получава отстъпка, ако пазарува чрез уеб сайта. При заявка за покупка, мениджърът проверява в базата данни и ако има съвпадение клиента получава отстъпката, а мениджърът получава достоверната информация, че клиентът е дошъл именно от уеб сайта.

Отстъпката може да се замени с подарък, стойността на който зависи от потенциалния доход, който носи даден клиент. Подаръкът обаче трябва да е достатъчно интересен, за да не забрави клиента да попита за него.

Съществуват и други способи на оценка на превръщането на посетителите на уеб сайта в клиенти. Във всеки конкретен случай този въпрос трябва да се изучава със собствени специфични методи. В крайна сметка усилията се възвръщат с лихва, ако доведат до точното планиране на рекламния бюджет.

Постете и нашата страница за уеб дизайн и изработка на сайт.