Интернет маркетинг, уеб маркетинг и реклама

В едно с увеличената роля на интернет и уеб дизайн разработките в нашия живот, расте и значимостта на глобалната мрежа при планиране на рекламни и PR кампании, промотиране на фирми със средствата на интернет мрежата.

Интернет маркетингът включва цял комплекс от маркетингови стратегии, способстващи за популяризирането на сайта и услугите на дадена компания в мрежата.

Богатият опит на планиране и реализация на рекламни стратегии на Уеб Дизайн България ни позволява да гарантираме успех на Вашите кампании в интернет. Ние постоянно усъвършенстваме своите навици и методи, благодарение на което можем да предложим на вас, нашите клиенти максимално удобен и ефективен за популяризация способ.

 

Планирането представлява начален етап от реализацията на всеки проект. В хода на съставянето на медия план специалистите от „Уеб Дизайн Нет“ из основи изучават Вашият сектор в интернет пазара, запознават се с Вашите сериозни конкуренти и техните особености. Всички тези изследвания формират препоръчителната стратегия за популяризацията на Вашата компания в глобалната мрежа. Изхождайки от собствените Ви предпочитания и потребности, Вие ще може да изберете най-подходящия за вашата компания вариант.

Разработка на рекламни носители

След утвърждаването на рекламната стратегия и бюджета на кампанията, наши копирайтъри и банермейкъри ще създадат необходимите рекламни материали: текстове, слоугани, банери и други средства за привличане вниманието на аудиторията.

Разполагане на реклама

Ние можем да организираме професионално разполагането на Вашите рекламни носители по най-крупните български информационни площадки.

Съставяне на отчети

При завършване на рекламната кампания нашите специалисти ще съставят подробен и разгърнат отчет за извършената работа. Вие ще можете нагледно да се убедите в ефективността на избраната рекламна стратегия и да видите резултатите от работата. Освен това ние Ви предлагаме варианти за по-нататъшно развитие на Вашия проект, което Вие отново може да реализирате с помощта на нашата компания.

Маркетинг за търсещи системи. Популяризация и SEO оптимизация

От начало практически посещаемостта на всеки сайт е равна на нула. Това е разбираемо, тъй като сайтът все още не се намира в системите за търсене, към него не водят никакви връзки, както и никой не го е сложил в избрано. Тогава от къде на такъв сайт ще се появят потенциални клиенти?

Ето тук е необходимо да се замислите за провеждането на комплексен интернет маркетинг за търсещите системи за Вашият сайт (Именно на сайта, а не на продукцията Ви).

Интернет маркетингът за търсещи системи е комплекс от различни техники и стратегии, провеждани в посока на предвижване на сайта Ви в топ резултатите на търсещите системи.

Какво е необходимо, за да се започне популяризация?

Като начало е желателно да се направи одит на сайта. Това ще помогне да се определи каква работа е необходима да се проведе на самия сайт, за да се подобри неговата видимост в търсещите системи (технологична оптимизация на сайта, работа с текстовете, оптимизация на мета информацията).

Следващият важен фактор се явява оптимизацията за търсещи системи (SEO). Известно е, че около 80% от посетителите идват на даден уеб сайт именно чрез търсещите системи. Също така е известно, че повечето потребители преглеждат само една страница от подадените им след търсене. Ето защо е крайно важно да се окажете на първа страница. За решението на тази задача служи оптимизацията на сайта за търсещи системи.Интернет маркетинг, уеб маркетинг и реклама

 Създаване на медия план.